(via tbak0)


Cháo lòng :) #congee #vietnamesefood #ithinkigainweight

Cháo lòng :) #congee #vietnamesefood #ithinkigainweight(via frozehn)


Mưa đêm

Tự dưng hôm nay muốn yêu ai đó lâu dài :)


Ở ẩn cũng bị ngươi ta nói xấu :(
Haiz đúng là đi tới đâu bị thị phi tới đó !
Mình nhớ mình cũng đâu có đẹp tới vậy?torrent-1802:

Có ai đó đã đúng khi nói rằng : 
 • Đau khổ nhất không phải là đánh mất đi người mình yêu thương…
 • Mà đâu khổ nhất đó là vì một người mình yêu thương mà đánh mất đi chính bản thân mình..

torrent-1802:

Có ai đó đã đúng khi nói rằng : 

 • Đau khổ nhất không phải là đánh mất đi người mình yêu thương…

 • Mà đâu khổ nhất đó là vì một người mình yêu thương mà đánh mất đi chính bản thân mình..


t-i-f-f-y-l-i-c-i-o-u-s:

image

I will do my best to carry you when you need a lift

image

Comfort you when you’re sad

image

We all feel down now and then

image

But I’m here if you need me

(via sa-anh-upside-down)

frozehn:

dissapointedz:

my blog will make you horny :p

your url just described my reaction

frozehn:

dissapointedz:

my blog will make you horny :p

your url just described my reaction


Ít có ănn #korean #fat #food  (at Tofu Village (Korean Restaurant))

Ít có ănn #korean #fat #food (at Tofu Village (Korean Restaurant))