OMG I miss this girl already :( #lasvegas #summer #bestie #drivingback

OMG I miss this girl already :( #lasvegas #summer #bestie #drivingback


Get back to my sis’ room to enjoy the rest of my night ! #losingmoney #lasvegas #paris #gamblingisnotgood (at Paris Las Vegas Hotel & Casino)

Get back to my sis’ room to enjoy the rest of my night ! #losingmoney #lasvegas #paris #gamblingisnotgood (at Paris Las Vegas Hotel & Casino)


Dinner with love ❤️❤️❤️ #vietnamesefood #delicious #lasvegas #vacation #summerishere

Dinner with love ❤️❤️❤️ #vietnamesefood #delicious #lasvegas #vacation #summerishere


🐷 at the pool :) #lasvegas #vacation #summerishere (at Paris Las Vegas Pool)

🐷 at the pool :) #lasvegas #vacation #summerishere (at Paris Las Vegas Pool)


Having fun with my long lost sister  ❤️❤️❤️ #bobatime #whatwedoinvegas #stayawayfromgambling (at Volcano Tea)

Having fun with my long lost sister ❤️❤️❤️ #bobatime #whatwedoinvegas #stayawayfromgambling (at Volcano Tea)


#tbt windy SF….nhớ mấy bánh bèooooo :) (at Twin Peaks (San Francisco))

#tbt windy SF….nhớ mấy bánh bèooooo :) (at Twin Peaks (San Francisco))


Bùn bùn đi ăn phở khuya cũng có duyên gặp người iu của tui :) #lasvegas #mycungnhoxiunhusaigon #ankhuya #haichiemcungmap (at Pho Kim Long)

Bùn bùn đi ăn phở khuya cũng có duyên gặp người iu của tui :) #lasvegas #mycungnhoxiunhusaigon #ankhuya #haichiemcungmap (at Pho Kim Long)


Late night dinner :) #sakebomb #ramen #lasvegas #vacation #summerishere  (at Hamada Of Japan)

Late night dinner :) #sakebomb #ramen #lasvegas #vacation #summerishere (at Hamada Of Japan)


Late night snacks & sweet 😂😂😂😂 #wefeelfat #dessert #hongkong #goodtime #goodfood #goodtime #sanfrancisco

Late night snacks & sweet 😂😂😂😂 #wefeelfat #dessert #hongkong #goodtime #goodfood #goodtime #sanfrancisco


Cuối cùng thì em cũng đã được đi…..cầu !!! #sanfrancisco #vacation #summerishere  (at Golden Gate Bridge)

Cuối cùng thì em cũng đã được đi…..cầu !!! #sanfrancisco #vacation #summerishere (at Golden Gate Bridge)


Dinner :) #sanjose #comtam #suonbo #chaotom #tauhuki #trungopla #chatrung (at Cơm Tấm Thiên Hương)

Dinner :) #sanjose #comtam #suonbo #chaotom #tauhuki #trungopla #chatrung (at Cơm Tấm Thiên Hương)


Taste a little bit weird but its super duper healthy 👍 #kombucha #lasvegas (at Flamingo Las Vegas Hotel & Casino)

Taste a little bit weird but its super duper healthy 👍 #kombucha #lasvegas (at Flamingo Las Vegas Hotel & Casino)


Beautiful day :) #grandcanyon #arizona #vacation #hiking  (at Guano Point Grand Canyon)

Beautiful day :) #grandcanyon #arizona #vacation #hiking (at Guano Point Grand Canyon)


Cái mẹt bự bằng cái burger :) #myfavofalltime #innout #summerishere #california  (at In-N-Out Burger - Barstow)

Cái mẹt bự bằng cái burger :) #myfavofalltime #innout #summerishere #california (at In-N-Out Burger - Barstow)


What happened in WeHo, stay in WeHo :) #newfriends #funnightout #drinktillwedrunk #drinkingbuddy #weho #rage

What happened in WeHo, stay in WeHo :) #newfriends #funnightout #drinktillwedrunk #drinkingbuddy #weho #rage