Chán cuộc đời ! Sống cho hết hôm nay !


Lunchie ❤️ #supergreen #starbucks #school #longday #trytobehealthy #evolutionfresh (at Starbucks)

Lunchie ❤️ #supergreen #starbucks #school #longday #trytobehealthy #evolutionfresh (at Starbucks)


Dessert timeee 👍👍👍#imisshighschool 😢😢

Dessert timeee 👍👍👍#imisshighschool 😢😢


Our BBQ grill 😂😂😂😂 #foodporn #japanesebbq #koberibeyes #ngonquaxa #nomuonxiu #gottaworkoutafterthis (at Gyu-Kaku Houston)

Our BBQ grill 😂😂😂😂 #foodporn #japanesebbq #koberibeyes #ngonquaxa #nomuonxiu #gottaworkoutafterthis (at Gyu-Kaku Houston)


Japanese BBQ for Easter :) Happy Easter everyone ❤️❤️ #foodporn #cantlivewithoutfood #meat #bbq #easter #ithinkigainweight #ngonquaxa #porkbelly #beef (at Gyu-Kaku Houston)

Japanese BBQ for Easter :) Happy Easter everyone ❤️❤️ #foodporn #cantlivewithoutfood #meat #bbq #easter #ithinkigainweight #ngonquaxa #porkbelly #beef (at Gyu-Kaku Houston)


Pre-dinner ❤️ #foodporn #japanesebbq #houston #ithinkigainweight #cantlivewithoutfood #cheesewonton #tuna #chillidumplings #calamaries #chicken #salad #salmon #ramen (at Gyu-Kaku Houston)

Pre-dinner ❤️ #foodporn #japanesebbq #houston #ithinkigainweight #cantlivewithoutfood #cheesewonton #tuna #chillidumplings #calamaries #chicken #salad #salmon #ramen (at Gyu-Kaku Houston)


Tại sao những người đàn ông đã có vợ lại có một sức hút kì lạ đến như vậy nhỉ?
Không những chỉ ở ngoài đời mà cả trong phim ảnh cơ….


Crawfish Timeeee ❤️❤️❤️ #crawfish #seafood #easter #ithinkigainweight #cantlivewithoutfood #foodporn #mapthimapmaanthian

Crawfish Timeeee ❤️❤️❤️ #crawfish #seafood #easter #ithinkigainweight #cantlivewithoutfood #foodporn #mapthimapmaanthian
(via 10000steps)


H mới đọc được em iu tui chúc tui @phlunnulhp 👍👍👍😂😂😂 “huyền thoại” mới chịu !!!!

H mới đọc được em iu tui chúc tui @phlunnulhp 👍👍👍😂😂😂 “huyền thoại” mới chịu !!!!


Lunchie :) #evolution #starbucks #detox #gottabehealthier

Lunchie :) #evolution #starbucks #detox #gottabehealthier


Lets visit Washington for my afternoon :) #vacation #virginia #georgewashington  (at George Washington’s Mount Vernon)

Lets visit Washington for my afternoon :) #vacation #virginia #georgewashington (at George Washington’s Mount Vernon)


Hello Virginia !! 😋 #morning #selfie #laneigenewlipstick #goodhairday #nofilter (at Eden Center)

Hello Virginia !! 😋 #morning #selfie #laneigenewlipstick #goodhairday #nofilter (at Eden Center)